Tabula Rasa

Tabula Rasa

Kik is vagyunk voltaképp? Életidőnk – időnk – teljessége születésünktől halálunkig, az a véges viszony, melyben értelmet adunk saját létünknek. Akinek ‘jelene’ van, annak múltja és jövője is van: éli önnön múltját, saját létének, jelenének módján, összhangban saját
jövőjével, amiből ez a lét „történik”.

Ám mi van akkor, ha bomlik az összhang, vesztésre áll a múlt, üressé válik a jövő? Újra kezdhetjük létünket, nyithatunk
tiszta lapot…? A tiszta lap előtti pillanat érzése ez, megrázkódtató, szavakkal elmondhatatlan feszülés a sorsban.